Om BK Buss

BK Buss AB varit verksam i branschen sedan 1926 vilket betyder att vi firar 90 års jubileum. Det är en lång tid som naturligtvis innebär att bolaget har skapat en plattform av erfarenheter som ligger till grund för den drivkraft och det kreativa nytänkandet som idag präglar bolaget. BK Buss AB expanderar och skapar nya marknader för att säkerställa tusentals kunders krav på kvalité och trygghet. Vi kan garantera en resa av världsklass så boka din buss hos oss på BK Buss!