miljo

Miljöpolicy

Vår målsättning är att ständigt arbeta för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför i form av reseproduktion och persontrafik.

Kretsloppstänkande och att hushålla med naturens och företagets resurser är en självklar del i vår företagskultur.

Vi vill uppnå detta genom att:

  • Motivera och informera våra medarbetare och förmå dem att ta stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter och uppriktigt engagera sig i miljöfrågor
  • Upprätthålla ett miljöledningssystem som eftersträvar effektivitet och ständiga förbättringar ur såväl miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv
  • Förstå och uppfylla lagar och andra miljökrav som gäller för våra produkter och tjänster
  • Tillämpa en inköpsplan som eftersträvar att minska vår klimatpåverkan genom bättre fordon och bränsle
  • Planera våra körningar och tillämpa sparsam körning för att minska vår klimatpåverkan till följd av minskad tomkörning och minskad drivmedelsanvändning
  • Arbeta för en kontinuerlig förbättrad och förenklad hantering av kemikalier och avfall